send link to app

Mazovia 2015


4.6 ( 1696 ratings )
Social network
Sviluppatore Leaware Sp. z o.o.
Libero

IX Sejmik Turystyczny Województwa Mazowieckiego zorganizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w dniach 9-10 września 2015 roku. Spotkanie odbywa się w Hotelu "Zamek Pułtusk" i w Domu Polonii w Pułtusku.